Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Buurtvereniging d’n Hemelberg

Buurtvereniging d’n Hemelberg stelt zich ten doel het bevorderen van het sociale contact tussen buurtgenoten onderling en het behartigen van de belangen van buurtgenoten, die bij de vereniging zijn aangesloten. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van verschillende activiteiten voor de diverse leeftijdsgroepen, zoals ontspannings-, sport-, voorlichtings-, vormings- en culturele activiteiten. Via onze website houden we je op de hoogte van activiteiten die voor en door leden uit de Buurtvereniging georganiseerd zijn, kun je je opgeven voor activiteiten en lees je achteraf de verslagen. Daarnaast is er een ledenarchief in beheer door het bestuur van onze vereniging. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden (websitebeheerder, onedrive, etc.) Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van ons lidmaatschap en het aanmelden voor activiteiten via de website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • samenstelling huishouden
 • geboortedatum van kinderen
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • gegevens over je lidmaatschap van Buurtvereniging d’n Hemelberg
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals bij opmerkingen, bij het opgeven voor een activiteit of een bericht in het contactformulier 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden 

 • Om je inschrijving voor lidmaatschap te verwerken
 • Om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om je te informeren over activiteiten waarvoor jij of een ander lid van je huishouden zich voor heeft opgegeven.
 • Om leeftijdsgebonden activiteiten te kunnen aanbieden
 • Om overzicht te houden welke adressen binnen het bereik van de buurtvereniging lid zijn of geen lid meer wensen te zijn.
 • Om je vragen of opmerkingen via het contactformulier of opgaveformulier te beantwoorden
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social-media, email, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het organiseren van activiteiten. Zoals bij het vormgeven van de website. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat enkel bestuursleden toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Werkgroepen krijgen enkel toegang tot gegevens die noodzakelijk zijn om de activiteit te coördineren.
Enkel de penningmeester heeft toegang tot de bankgegevens van leden. Dit om jaarlijks de contributie automatisch (bij toestemming) te kunnen incasseren.
E-mails worden enkel via BCC verstuurd zodat leden elkaars e-mailadressen niet kunnen inzien.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Bij opzegging bewaren we de gegevens (naam en adres) zodat deze personen niet telkens benaderd worden om lid te worden. Wanneer deze personen verhuizen worden ook deze gegevens verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Wanneer je je gegevens wil inzien of wijzingen, kun je contact opnemen met het bestuur via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 14 mei 2018.
De Privacyverklaring is herzien op 6 mei 2019.

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31